Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Paneelivabrik OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 192 164,50 miljonit eurot, mille abil viiakse perioodil 02.09.2019 - 31.12.2020 ellu projekt „Paneelivabrik OÜ ressursitõhususe investeering“.

Projekti raames investeeritakse Kohtla-Järve tootmishoone amortiseerunud seadmete välja vahetamisse tänapäevase tehnoloogiaga seadmete vastu, mis on uuenduslikud ja säästavad ressursse. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Projekti tulemusena on ettevõtte potentsiaalne ressursikasutuse paranemine 13,3% ja kuluefektiivsus 2,3.

  • Paneelivabrik OÜ