Projektering

Projektering av järnbetongbyggnader, tillverkning av produktritningar.

Transporttjänst

För tillhandahållande av transporttjänster har vi säkra partnerföretag med årslånga erfarenheter, som äger båda speciallastbilar för transport av sofistikerade betongdetaljer och enklare släpvagnar för mindre sofistikerade betongdetaljer.

Hyra

Vi hyr ut nödvändig utrustning till byggföretag för montering och förvaring av betongdetaljer. På vår ythurngslista finns båda bockar, traverser och byglar.

Utarbetande av ett prisanbud