KarkasaiValmistame poste nii betoonkonsoolidega kui peitkonsoolidega. Poste saame teha kuni 10t raskuseid. Postide valmistamisel kasutatakse tavabetooni vastavalt standardile EVS-EN 206-1:2002 “Betoon. Osa 1. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus” tugevusklassiga vähemalt C25/30 ja sarrusterast vastavalt standardile EVS 832-1:2002 “Teras betooni sarrustamiseks. Keevitatav sarrusteras. Osa 1. Üldised nõuded”. Postid armeeritakse piki- ja põikisuunas. Pikiarmatuuri lähimõõt on vähemalt 12 mm. Hulknurkse ristlõikega postides on igas nurgas vähemalt üks varras.

Valmistame talasid (ristkülikukujulise ristlõikega).

Talasid valmistatakse tavabetoonist raketisega vormimise teel, kasutame eelpingestamata pikisarrust riivide surve- ja tõmbetsoonis. Põikjõu vastuvõtmiseks on paigaldatud ühtlase sammuga rangid, talade otstesse paigaldatakse täiendavad rangid. Talasid toodame kõrgusega H=500, 600, 700 ja 800 mm. (lisaks erimõõdud) Laius sõltub üldjuhul projekteeritud karkassipostide laiusest b1=300, 400, 500, 600, 700 ja 800 mm.

Talade tootmisel tagatakse kvaliteedi pidev kontroll.