Kvaliteet

Käesolev ettevõtte standard kehtib OÜ Paneelivabrik poolt valmistatavate raskebetoonist betoon- ja raudbetoontoodete kohta.

Betoon- ja raudbetoontooteid valmistatakse:
  • statsionaarsetel stendidel;
  • metall- ja puit-vineervormides;
  • eelpingestatud pingebetoontooteid vormimisliinidel-jõupõrandatel.

Konstruktsioonid peavad rahuldama projekti (tööjooniste) nõudeid kasutatavate materjalide ja etteantud tolerantside osas. Konkreetsete nõuete puudusel kasutada käesolevat tehase standardi nõudeid.

Kvaliteeditõend kui toote kvaliteeti iseloomustav dokument peab sisaldama:
  • OÜ Paneelivabrik rekvisiite;
  • toote nimetuse ja margi tähis;
  • tööjoonise number;
  • valmistamise kuupäev;
  • betooni klass ja väljastustugevus (%);
  • betooni teised (F, W, õhusisaldus Pr./j.t) projektis ettenähtud näitajad;
  • armeeringu vastavus projektile.

Toodetele (nagu seinapaneelid, postid, riivid, trepimarsid jt.), millede kabariitmõõtmete hälbed võivad oluliselt mõjutada ehitise montaazitäpsust, võidakse tellija nõudel lisada kvaliteeditõendile tegelike hälvete suurused. Kvaliteeditõendi annab operatsioonilise ja vastuvõtukontrolli tulemuste alusel välja hallijuht.