ÕÕNESPANEELIDÕõnespaneele kasutatakse vahe-ja katuslagedes. Eesti,Lätis ja Leedus nagu ka teiste põhjamaade klimaatilised tingimused vajavad kiirelt ja soodsalt monteeritavate ehituselementtide kasutamist. Õõnespaneel on väga väikese tööjõukuluga monteeritav toode. Õõnespaneelide külgpinnad valmistatakse pikiprofiiliga, mis annab võimaluse külgnevate elementide vaheliste vuukide kaudu üle kanda vertikaalset nihkejõudu. Õõnespaneele saab valmistada paksustega 200, 220, 265, 300, 320 ja 400 mm. Paneelide laius on 1200 mm, pikkused sõltuvad kandevõimetest ning võimalik on toota kuni 16meetri pikkuseid õõnespaneele. Paneele on võimalik lõigata kitsamaks kui ka erineva nurgakladega otsi. On ka võimalik valmistada paneele vajalike avaustega kommunikatsioonide, ventilatsiooni torude,korstende läbiviikude jms jaoks, ka nõnda, et kandevõime ei vähene. Samuti on võimalik valmistada ka konsoolina töötavaid õõnespaneele näiteks väljaulatuvatele rõdudele või platvormidele. Eesti,Läti ja Leedu ehitusturule oleme tarninud kõige rohkem 220mm laepaneele. Kuid ka teised õõnespaneelide paksused on leidnud kasutamist.Kui avad on suuremad siis on tihti kasutatav 265 mm õõnespaneel. Tööstushoonetele paigaldatakse 320mm ja 400mm õõnespaneele just suuremate avade tõttu. Õõnespaneelide valmistamiseks vajame kliendilt hoone jooniseid kus võiksid olla ka õõnespaneelide laotised ning kindlasti peaksid olema näidatud soovitud kandevõimed. Vajadusel saame joonised ka ise koostada. Õõnespaneelide tarneaeg on tavaliselt alates 12 päeva tellimuse esitamisest.

Õõnespaneele kasutatakse vahe-ja katuslagedes. Eesti,Lätis ja Leedus nagu ka teiste põhjamaade klimaatilised tingimused vajavad kiirelt ja soodsalt monteeritavate ehituselementtide kasutamist. Õõnespaneel on väga väikese tööjõukuluga monteeritav toode. Õõnespaneelide külgpinnad valmistatakse pikiprofiiliga, mis annab võimaluse külgnevate elementide vaheliste vuukide kaudu üle kanda vertikaalset nihkejõudu. Õõnespaneele saab valmistada paksustega 200, 220, 265, 300, 320 ja 400 mm. Paneelide laius on 1200 mm, pikkused sõltuvad kandevõimetest ning võimalik on toota kuni 16meetri pikkuseid õõnespaneele. Paneele on võimalik lõigata kitsamaks kui ka erineva nurgakladega otsi. On ka võimalik valmistada paneele vajalike avaustega kommunikatsioonide, ventilatsiooni torude,korstende läbiviikude jms jaoks, ka nõnda, et kandevõime ei vähene. Samuti on võimalik valmistada ka konsoolina töötavaid õõnespaneele näiteks väljaulatuvatele rõdudele või platvormidele. Eesti,Läti ja Leedu ehitusturule oleme tarninud kõige rohkem 220mm laepaneele. Kuid ka teised õõnespaneelide paksused on leidnud kasutamist.Kui avad on suuremad siis on tihti kasutatav 265 mm õõnespaneel. Tööstushoonetele paigaldatakse 320mm ja 400mm õõnespaneele just suuremate avade tõttu. Õõnespaneelide valmistamiseks vajame kliendilt hoone jooniseid kus võiksid olla ka õõnespaneelide laotised ning kindlasti peaksid olema näidatud soovitud kandevõimed. Vajadusel saame joonised ka ise koostada. Õõnespaneelide tarneaeg on tavaliselt alates 12 päeva tellimuse esitamisest.