LAEPANEELIDLaepaneele kasutatakse vahe-ja katuslagedes. Eesti nagu ka teiste põhjamaade klimaatilised tingimused vajavad kiirelt ja soodsalt monteeritavate ehtuselementtide kasutamist. Laepaneel on väga väikese tööjõukuluga monteeritav toode. Laepaneele kasutatakse vahe-ja katuslagedes. Laepaneelide külgpinnad valmistatakse pikiprofiiliga, mis annab võimaluse külgnevate elementide vaheliste vuukide kaudu üle kanda vertikaalset nihkejõudu. Laepaneele saab valmistada paksustega 200, 220, 265, 300, 320 ja 400 mm. Paneelide laius on 1200 mm, pikkused sõltuvad kandevõimetest ning võimalik on toota kuni 16meetri pikkuseid laepaneele . Paneele on võimalik lõigata kitsamaks kui ka erineva nurgakladega otsi. On ka võimalik valmistada paneele vajalike avaustega kommunikatsioonide, ventilatsiooni torude,korstende läbiviikude jms jaoks, ka nõnda, et kandevõime ei vähene. Samuti on võimalik valmistada ka konsoolina töötavaid laepaneele näiteks väljaulatuvatele rõdudele või platvormidele. Eesti ehitusturule oleme tarninud kõige rohkem 220mm laepaneele. Kuid ka teised laepaneelide paksused on leidnud kasutamist.Kui avad on suuremad siis on tihti kasutatav 265 mm laepaneel. Tööstushoonetele paigaldatakse 320mm ja 400mm laepaneele just suuremate avade tõttu. Laepaneelide valmistamiseks vajame kliendilt hoone jooniseid kus võiksid olla ka laepaneelide laotised ning kindlasti peaksid olema näidatud soovitud kandevõimed.